Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Stormaktstiden

Här ska vi lista alla evenemang som sker mellan 23 oktober till 1 november 2020.

Kolla om det går att göra en evenemangslistning.