Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Skapa Kalmar

dekorativ bild som illustrerar konst och skapande

Vi för samman kulturintresserade studenter vid Linnéuniversitetet med Kalmars kulturinstitutioner, kulturföreningar och kulturintresserade allmänhet.

Här finns möjlighet att hitta ett sammanhang där du kan få utlopp för dina kreativa intressen oavsett om du vill skapa eller konsumera kultur!

Om Skapa Kalmar

Skapa Kalmar är en del av satsningen Kalmarmöten som verkar för att synliggöra och introducera Linnéuniversitetet och omgivande samhälle för varandra. Projektet drivs av Kulturenheten på Kalmar kommun.

Vi förenas i intresset för kultur, ålder eller bakgrund spelar ingen roll!

Inom projektet finns stora möjligheter att skapa evenemang inom olika kulturuttryck. Allt från byggnadsvård till modern konst är välkommet.

Vi hjälper också till att förmedla kontakter vid frågor kring mentorskap och praktikplatser inom kultursektorn i Kalmar.

Är du student kan du få tillgång till biljetter till kulturevenemang och entrépriser till reducerat pris.

Fler sidor inom kulturupplevelser och aktiviteter

Barn- och ungdomskultur

Alla barn och unga ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur i olika former

Stipendier och kultur- och idrottspriser

Det finns flera möjligheter att söka medel till föreningen

Kulturhistoria, kulturarv

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling

Kultur i Kalmar

Vi erbjuder bland annat utbud av dans, film, konst, teater, musik och hantverk

Varför är kulturarvet viktigt?

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling

Vi som jobbar med kulturen

Så kontaktar du oss på kulturenheten

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020
Publicerad: 21 oktober 2020