Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Varför är kulturarvet viktigt?

Kalmar kommun jobbar aktivt för att bevara, utveckla, använda och levandegöra kulturarvet i syfte att skapa perspektiv på den egna
samtiden.

Kommunen ger stöd till föreningar, institutioner och professionella aktörer som alla är viktiga parter i arbetet med kulturarvet.

Varför är kulturarvet viktigt?

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling. Här finns många intressanta kulturmiljöer, historiska minnesmärken och varsamt renoverade byggnader. Kalmar Slott, som under medeltiden var Sveriges modernaste fästning och Kalmar domkyrka, som idag är en av norra Europas bäst bevarade barockkyrkor är några exempel. Runtom i kommunen finns tydliga spår från alla historiska perioder, från stenåldern fram till industrialismen och vår tid.

1600-talets rutnätsstad

På Kvarnholmen kan du se tydliga spår av 1600-talets moderna rutnätsstad, stora delar av den gamla stadsmuren finns fortfarande kvar, liksom välbevarad byggnation från 1600-talet och framåt. Det verkligt gamla medeltida Kalmar upplever du i Gamla Stan.

Fler sidor inom kulturhistoria, kulturarv

Gamla Kalmarbilder

Kalmar kommuns arkiv med gamla Kalmarbilder.

Kalmar läns museum

Museets samlingar speglar länets förhistoria och historia

Klapphuset

Klapphuset i Kalmar är det enda återstående i Skandinavien. Väl värt ett besök!

Möt stormaktstiden i Kalmar

Hur levde och dog vi när Kalmar var en av rikets viktigaste städer

Unika historiska Kalmar Öland

En gemensam kraftsamling kring kulturarvet

Senast uppdaterad: 29 november 2019
Publicerad: 17 januari 2019