Möt stormaktstiden i Kalmar

Hur levde och dog vi när Kalmar var en av rikets viktigaste städer? Vad rör oss dåtidens människoöden?

Ni som missade "Gömda rum" 2018 kommer få en ny möjlighet att upptäcka stadens 1600-talsrum. Till 2019 års stormaktstidsvecka planerar vi att utvidga tidsbegreppet lite och ha med inslag före 1600-talet och efter 1600-talet.

Programmet arrangeras av Kalmar kommun i ett gott samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar läns museum, Kalmar Slott, Kalmar stads hembygdsförening, Kalmar City m.fl.

Kontakt

Fler sidor inom kulturhistoria, kulturarv

Gamla Kalmarbilder

Kalmar kommuns arkiv med gamla Kalmarbilder.

Kalmar läns museum

Museets samlingar speglar länets förhistoria och historia

Klapphuset

Klapphuset i Kalmar är det enda återstående i Skandinavien. Väl värt ett besök!

Unika historiska Kalmar Öland

En gemensam kraftsamling kring kulturarvet

Varför är kulturarvet viktigt?

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling.

Senast uppdaterad: 19 november 2019
Publicerad: 9 maj 2017