Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Klapphuset

Klapphuset - det enda återstående i Skandinavien - byggdes 1902-1906 mellan Kvarnholmen och Varvsholmen.

Från början fanns klappbryggor utmed stadens stränder, vilka efter önskemål om bättre skydd mot väder och vind ersattes med klapphus. Dessa blev också viktiga mötesplatser för stadens kvinnor. Tvätten sköljdes och klappades i den bassäng som finns i byggnadens centrum. Runt bassängen löper bryggan med klappningsplatser av nedsänkta tunnor. Källa: Kalmar läns museum.

Klapphuset är fortfarande i bruk och är öppet mellan 1 maj till och med 30 september, alla dagar cirka 06.00-07.00 på morgonen till cirka 21.00. Välkommen!

Fler sidor inom kulturhistoria, kulturarv

Gamla Kalmarbilder

Kalmar kommuns arkiv med gamla Kalmarbilder.

Kalmar läns museum

Museets samlingar speglar länets förhistoria och historia

Möt stormaktstiden i Kalmar

Hur levde och dog vi när Kalmar var en av rikets viktigaste städer

Unika historiska Kalmar Öland

En gemensam kraftsamling kring kulturarvet

Varför är kulturarvet viktigt?

Kulturarvet är en viktig del i Kalmars identitet, förankring och utveckling.

Senast uppdaterad: 19 november 2019
Publicerad: 5 juli 2018