Kalmar kommuns konstsamling

I vår konstsamling ingår 4000 konstverk. Det är en varierad och omfattande samling.

Konstinköp 2017

Konstinköp Kalmar kommun 2017

Konstinköp 2018

Konstinköp Kalmar kommun 2018

Konstinköp 2019

Konstinköp Kalmar kommun 2019