Konst

Vi vill att konsten ska vara en naturlig del i vår vardag och en självklar del i det offentliga rummet.

Kalmar konstmuseum

Museet för konst och formgivning i Kalmar län

Konst i Kalmar

Konstnärlig gestaltning, konstkonsulent och konstguide i Kalmar

Konstinköp 2017

Konstinköp Kalmar kommun 2017

Konstinköp 2018

Konstinköp Kalmar kommun 2018

Konstinköp 2019

Konstinköp Kalmar kommun 2019