Hantverk

I Kalmar kommun finns det flera möjligheter att utöva hantverk i olika former, både för barn, unga och vuxna.

Det finns flera aktörer som är med och bidrar till ett brett utbud av hantverk, såsom slöjd, skapande eller stick-caféer. I kommunen finns också flera hantverksföreningar du kan kontakta.

Hemslöjdskonsulenterna arbetar för att öka intresset för slöjd genom att förmedla kunskap om material och tekniker samt föra kulturarvet vidare. Med det egna länets traditioner och behov som grund strävar vi efter en förnyelse och utveckling av slöjden för att den skall leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren.

Fler sidor inom kultur i kalmar

Dans

I Kalmar finns flera aktörer inom danskulturen

Film

I Kalmar finns två aktiva biografer, varav en är Sveriges äldsta

Konst

Konstnärlig gestaltning är en viktig del av kommunens arbete

Musik

Kalmar erbjuder ett rikt och brett musikutbud

Teater

Kalmars teatrar och föreningar har mycket att erbjuda en teaterälskare

Senast uppdaterad: 29 november 2019
Publicerad: 7 februari 2018