Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Kulturskolan öppnar även för gymnasieelever from 8 februari.

Kulturskolan har samma restriktioner som tidigare meddelats
2021-01-22 men med ett tillägg.

Från och med måndagen den 8 februari öppnar Kulturskolan även för gymnasieelever.

Vad som gäller för just dig kommer din lärare att informera dig om.


Informationen som meddelades 2021-01-22:

Kalmar Kulturskola öppnar på måndag 25 januari för elever födda 2005 och senare. Då vi fortsatt har restriktioner att förhålla oss till, vill vi göra detta på ett ansvarsfullt sätt.
I våra lokaler får enbart lärare och elever vistas, det gäller även korridorer och elevrum. Vi vill därför att föräldrar, syskon, vänner och andra väntar utanför våra lokaler under lektionen.

Tänk på att komma till Kulturskolan i så nära anslutning till lektionen som möjligt för att undvika trängsel.

Individuell undervisning
Delar av den individuella undervisningen på Kulturskolan går från digital till fysisk.
Det kommer att se olika ut eftersom undervisningen enbart sker i Kulturskolans egna lokaler, då vi inte har tillgång till grundskolorna i nuläget. Hur det ser ut för just dig kommer din lärare att informera dig om.

Gruppundervisning
Vi kommer inom den närmaste tiden stegvis övergå från digital till fysisk gruppundervisning. Hur det ser ut för just dig kommer din lärare att informera dig om.

Orkester- och körverksamhet
Orkester- och körverksamhet kommer fortsatt att vara pausade i avvaktan på nya allmänna råd.

Kalmar Kulturskola kommer fortlöpande lägga upp information på vår hemsida, sociala medier och via Studyalong.

Publicerad: 4 februari 2021