Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Enbart digital undervisning

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län.

Kulturskolans terminsstart är den 11 januari.

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare.
Det innebär att ingen fysisk undervisning kommer att ske i Kulturskolans lokaler, all undervisning kommer att ske digitalt.
I övrigt följer vi tidigare rekommendationer enligt tidigare publicerad information.
Vi följer utvecklingen och återkommer när vi vet mer.

Lars Hammar
Chef Kalmar kulturskola
Tfn 0480-450693
lars.hammar@kalmar.se

Publicerad: 7 januari 2021