Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Kulturskolan påverkas av nya allmänna råd!

Kulturskolan påverkas av nya allmänna råd.

All gruppundervisning, orkestrar och ensembler ställs in mellan 10 november

och 18 december, dvs terminen ut.

All fysisk undervisning för gymnasieelever ställs in, eventuellt kan den komma att ersättas av digital undervisning.

Övrig undervisning med enskilda elever kommer i första hand att ske digitalt men individuella anpassningar kan förekomma.

Varje pedagog kontaktar sina elever för omställningen till digital undervisning.

Smittspridningen ökar snabbt i hela Sverige. Nu måste vi alla hjälpas åt att minska den. Du, jag och alla andra måste fatta kloka beslut och ibland avstå även från sådant som känns viktigt och som gör oss glada. Vi gör det för allas skull. Det är bara tillsammans vi kan lyckas!

Lars Hammar
Chef Kalmar kulturskola
Tfn 0480-450693
lars.hammar@kalmar.se

Senast uppdaterad: 26 november 2020
Publicerad: 10 november 2020