Nu är det dags att betala elevavgiften!

Informationsbrev till elever och vårdnadshavare på Kalmar Kulturskola.

Nu är det dags att betala er avgift i vår e-tjänst kulturskolan - betalning för höstterminen 2020!

Ni betalar er avgift på Kalmar kommuns mina sidor eller via denna länk:

https://minasidor.kalmar.se/betalning_kulturskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betaltjänsten är öppen 1-30 september. Förfallodag 2020-09-30.

Det finns flera val av betalsätt. Har man flera barn antagna på kulturskolan får man göra en betalning per barn. En instruktion för kulturskolan-betalning finns på vår hemsida under avgifter.

Påminnelser skickas ut två gånger under betalperioden till de som inte betalat.(en i mitten av perioden och en när det är 5 dagar kvar till förfallodag). Betalar man inte sin avgift inom tiden i e-tjänsten, skickas en faktura med fakturaavgift 50kr därefter gäller kommungemensamma betalningsvillkor. Uteblir betalning av avgiften blir eleven avstängd från kulturskolan, meddelas via brev från enhetschefen.

Uppsägning
På Kalmar kulturskola har eleven sin plats tills man säger upp den. Vill eleven sluta i sitt ämne måste en avanmälan skickas in. Senast den 30 november gällande vårtermin och senast den 15 maj gällande hösttermin. Har platsen sagts upp efter dessa datum blir man debiterad terminsavgiften. Uppsägning görs i vår e-tjänst avanmälan; https://minasidor.kalmar.se/avanmalan_kulturskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Information till elever/vårdnadshavare ang. Covid -19

Med anledning av Covid-19 har följande beslut tagits på Kalmar Kulturskola.

 • Kom frisk till din lektion och Kulturskolans lokaler. 
 • Kom strax före din lektionstid och lämna direkt efter så du inte behöver uppehålla dig i lokalerna i onödan.
 • Anhöriga får vänta utanför lektionssalarna.
 • Tvätta händerna före och efter din lektion. Sprita även händerna när du kommer in till din lärare, handsprit finns på plats.
 • Håll avstånd till din lärare.
 • Grupp-/orkester-verksamheten drar igång med anpassad verksamhet.
 • Följ respektive lärares anvisning kring placering i lokalerna.
 • Dans-, nycirkus- och drillelever ska komma ombytta.
 • I vissa undervisningsrum kommer läraren att vistas bakom plexiglas.
 • Höstens evenemang kommer att genomföras utan publik med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Distansundervisning i många ämnen kan erbjudas vid behov med anledning av Covid -19.

Vid händelse av utbrott av Covid-19 på Kalmar Kulturskola kan verksamheten komma att stängas ned en period.

Med vänliga hälsningar

Lars Hammar
Enhetschef på Kulturskolan
Kalmar kommun / Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 610 / 391 26 Kalmar, Skeppsbrogatan 6, Baronen
www.kalmar.se/kulturskolan

Senast uppdaterad: 2 september 2020
Publicerad: 1 september 2020