Information om höstterminen 2020

Vår förhoppning är att Kulturskolans verksamhet ska kunna komma igång som vanligt igen höstterminen 2020 men vi vet inte i nuläget hur restriktionerna med Covid-19 ser ut när terminen börjar v.35. Blir det förändringar kommer information skickas ut.
Kulturskolan påbörjar nu antagning av nya elever för HT-20. För att vi ska kunna planera verksamheten inför nästa termin behöver vi veta hur många platser vi har till förfogande. Vi hoppas förstås att du vill fortsätta hos oss. Har du funderingar på att sluta på Kulturskolan måste ni skicka in avanmälan senast 15 maj.
(undantag är grundkurser, kurser med bestämd ålder och de som fyllt 20 år - dessa blir avanmälda av oss.)

Denna ovanliga vårtermin har inneburit flera förändringar pga covid-19 och vi vill passa på att tacka för gott samarbete och tålamod.

Med vänliga hälsningar
Lars Hammar
Enhetschef Kalmar Kulturskola

Publicerad: 30 april 2020