Återbetalning av elevavgift

Återbetalning av elevavgift avseende inställd gruppundervisning.

2020-04-21

Hej!

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 valde vi att ställa in vårens gruppundervisning på Kulturskolan.

Vi kommer att återbetala terminsavgiften för VT-20 avseende gruppundervisning. Återbetalningen kommer ske via ekonomiavdelningen på Kalmar kommun. Pengarna återbetalas till det konto som betalningen gjordes ifrån i e-tjänsten. Har man betalat via faktura får man ett utbetalningskort. Är fakturan inte betalad blir fakturan kvittad med en kreditfaktura.

Då det är många ärenden att hantera kommer detta att ske löpande under våren.

Vänliga hälsningar
Lars Hammar
Enhetschef Kalmar kulturskola

Publicerad: 27 april 2020