Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Grundkurser 8 år

Musikverkstad

I kursen ingår puls-och rytmövningar, grundläggande notkunskap, musiklyssning och enkelt samspel. Barnen får även prova på något instrument ur varje instrumentgrupp som finns på kulturskola.

Blockflöjt

Undervisning hålls ute på elevens skola om det finns minst fyra deltagare på skolan. Annars hålls undervisningen på kulturskolan. Blockflöjt och notbok ingår inte i terminsavgiften.

Stråk

Eleverna får prova på de olika stråkinstrumenten fiol, altfiol, cello och kontrabas. Efter ett antal veckor inriktar de sig på något av dessa instrument för resten av läsåret. Undervisningen hålls i grupper med max åtta elever och två lärare. Instrument finns att hyra på kulturskolan.

Kör

Kören Sånglingarna är en grundkurs.
Eleverna flyttas automatiskt upp till fortsättningskursen i körsång om de inte avanmäler sig efter avslutad grundkurs.

Fler sidor inom för de yngsta

Musikstegen 6-7 år

Rytmik och rörelse med mycket sång

Senast uppdaterad: 2 februari 2021
Publicerad: 31 januari 2019