Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

För de yngsta som är 6-8 år

Musikstegen vänder sig till barn 6-7 år. Våra grundkurser vänder sig till 8-åringar.

Musikstegen 6-7 år

Rytmik och rörelse med mycket sång

Grundkurser 8 år

Musikverkstad, blockflöjt, stråk och kör.