För de yngsta (6-8 år)

Musikstegen vänder sig till barn 6-7 år. Våra grundkurser vänder sig till 8-åringar. Undervisningen hålls i kulturskolans lokaler på Skeppsbrogatan 6 (Baronen).

Musikstegen (6-7 år)

Rytmik och rörelse med mycket sång

Grundkurser (8 år)

Musikverkstad, blockflöjt, stråk och kör.