Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

För de yngsta (6-8 år)

Musikstegen vänder sig till barn 6-7 år. Våra grundkurser vänder sig till 8-åringar.

Musikstegen (6-7 år)

Rytmik och rörelse med mycket sång

Grundkurser (8 år)

Musikverkstad, blockflöjt, stråk och kör.