Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

För de yngsta som är 6-8 år

Musikstegen vänder sig till barn 6-7 år. Våra grundkurser vänder sig till 8-åringar.

Musikstegen 6-7 år

Rytmik och rörelse med mycket sång

Grundkurser 8 år

Musikverkstad, blockflöjt, stråk och kör.