Unika historiska Kalmar Öland

Unika historiska Kalmar Öland är ett samverkansprojekt mellan aktörer inom det historiska området och besöksnäringen i Kalmarsundsregionen.

Syftet med projektet är att utveckla Unika historiska Kalmar-Öland som internationellt besöksmål.

Ölandsguld, fornborgar, två slott, världsarv och mycket mer. Tillsammans tar vi tag i vår gemensamma dramatiska och spännande kulturhistoria runt Kalmarsund.

Digital teknik

Hur kan vi skapa berättelser som knyter samman besöksmål och vår region med världen, på nya spännande sätt? Hur kan vi använda det senaste inom den digitala tekniken för att nå ut och berätta. Inom det digitala sker en explosiv utveckling där vi vill vara med i främsta ledet. Allt för att skapa spännande och lärorika upplevelser både för våra besökare och gäster och för oss som bor här.

Nuläge i projektet

Projektet har avslutat förstudiefasen, där idéer för genomförande togs fram. Arbetet fortskrider.

Projektägare är Kalmar kommun och projektpartners Borgholms och Mörbylånga kommuner, Kalmar slott, Borgholms slott, Södra Ölands världsarv, Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet, länsstyrelsen, regionförbundet, Statens fastighetsverk och Kalmar läns landsting.

Loggan till projekt Unika historiska Kalmar Öland är en grafisk stilisering av en maskaron. Grinande maskaroner, vanliga inom arkitekturen, skulle ursprungligen skrämma onda andar på flykten.

Foto/underlag: Pierre Rosberg/Kalmar läns museum.
Design: Renee Backman

Den här maskaronen fanns ombord på regalskeppet Kronan, när den exploderade och sjönk till botten under sjöslaget mot dansken utanför Hulterstad, östra Öland, 1676. Den var en tidsenlig dekoration, sannolikt placerad i befälsutrymmena i skeppets akter.

Kontakt

Utgrävningar

Varför gräver vi i Kalmarsundsparken?