Kultur

I vår kommun finns ett rikt föreningsliv med många ideella krafter som tillsammans gör ett fantastiskt arbete.

Varje höst arrangeras kulturfestivalen Ljus på Kultur tillsammans med föreningarna, en kulturexplosion med flera hundra programpunkter inom musik, teater, konst, film, litteratur, dans, historia och hantverk.

Kalmar erbjuder mängder av kulturupplevelser, vare sig du bor i Kalmar eller är här på besök. Mer information om kulturutbudet i Kalmar kommun hittar du under respektive rubrik.

Har du frågor, funderingar eller synpunkter? Kontakta kulturenheten.

Kontakt

Barn- och ungdomskultur

Alla barn och ungdomar i Kalmar ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur i olika former

Bidrag, stöd och stipendier

Det finns flera möjligheter att söka medel till föreningen

Konst

Konstnärlig gestaltning är en viktig del av kommunens arbete

Kulturkvarteret

I kulturkvarteret vill vi samla kulturverksamheter och föreningar

Musik

Kalmar erbjuder ett rikt och brett musikutbud

Teater

Kalmars teatrar och föreningar har mycket att erbjuda en teaterälskare

Öppna förskolan Måsen - en kreativ mötesplats för barn

Öppna förskolan Måsen är en kreativ mötesplats för barn 0 - 12 år