Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Hållbara evenemang

Ett riktigt bra evenemang är socialt och miljömässigt hållbart.

  • Vi följer FN:s mänskliga rättigheter *.
  • Vi strävar mot ett jämställt och tillgängligt evenemang.
  • Vi har en god affärsetik - noll tolerans mot mutor och korruption.
  • Vårt evenemang ska vara tryggt och välkomnande för alla oavsett kön, trosuppfattning, etnicitet, sexualitet och politisk åskodning.
  • Vi tar miljöhänsyn i alla våra beslut.

Fler sidor inom arrangera evenemang

Evenemangsarenor

Rätt plats är viktigt för ett lyckat evenemang. Här hittar du information om våra evenemangsarenor

Marknadsföring

Tips om hur och var du kan marknadsföra ditt evenemang

Svensk Live

Här hittar du som ska arrangera evenemang många bra tips och råd

Sök tillstånd

Om vilka tillstånd du behöver och hur du gör för att söka dem

Övrigt att tänka på

En checklista över sådant som kan vara bra att ha koll på när du arrangerar evenemang

Publicerad: 12 augusti 2020