Hållbara evenemang

Ett riktigt bra evenemang är ett socialt och miljömässigt hållbart event.

  • Vi följer FN:s mänskliga rättigheter *.
  • Vi strävar mot ett jämställt och tillgängligt evenemang.
  • Vi har en god affärsetik - noll tolerans mot mutor och korruption.
  • Vårt evenemang ska vara tryggt och välkomnande för alla oavsett kön, trosuppfattning, etnicitet, sexualitet och politisk åskodning.
  • Vi tar miljöhänsyn i alla våra beslut.

Fler sidor inom arrangera evenemang

Marknadsför

Tips om hur och var du kan marknadsföra ditt evenemang

Svensk Live

Här hittar du som ska arrangera evenemang många bra tips och råd

Sök tillstånd

Om vilka tillstånd du behöver och hur du gör för att söka dem

Övrigt att tänka på

En checklista över sådant som kan vara bra att ha koll på när du arrangerar evenemang

Senast uppdaterad: 13 maj 2019
Publicerad: 12 november 2018