Agenda 2030 - Kalmar kommun


Hela Kalmar kommun arbetar tillsammans för att nå Agenda 2030:s uppsatta mål.

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världen någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad: 14 december 2023