Krusenstiernska gården beviljas medlemskap i Svenskt kulturarv

Krusenstiernska gården. Fotograf: Jan Magnusson / Kalmar kommun

Krusenstiernska gården. Fotograf: Jan Magnusson / Kalmar kommun

Efter några år med förbättringsarbeten av Krusenstiernska gården som besöksmål, kom under sommaren ett kvitto på att det gett resultat. I augusti beviljades Krusenstiernska gården medlemskap i Svenskt kulturarv.

Stiftelsen Krusenstiernska gården har under de senaste åren arbetat för att kvalitetssäkra besöksmålet på en rad punkter, som exempelvis museet, café, guidningar och evenemang.

- En av effekterna vi kan se är att antalet besökare har fördubblats på ett par år, säger Annette Andersson, ordförande i stiftelsen Krusenstiernska gården.

Som ett led i arbetet beslutade styrelsen att söka medlemskap i Svenskt kulturarv för betydelsefulla besöksmål.

- Att medlemskapet beviljades är en kvalitetsstämpel för gården, det känns förstås väldigt bra, säger Emma Angelin Holmén, verksamhetsutvecklare.

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Publicerad: 30 augusti 2022