Kalmar har en båtbottentvätt

Bild

För att minska behovet av att bottenmåla båtar och därmed utsläppen av giftiga ämnen till vattnet har Kalmar kommun nu installerat en borsttvätt i Kalmar gästhamn.

Tvätten finansieras med medel från Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten genom lokala vattenvårdsprojekt (Lova).- Vi har i projektet ”giftfria båtbottnar” tidigare även genomfört gratis mätningar av förekomsten av bland annat det giftiga och hormonstörande ämnet tributyltenn (TBT) på båtbottnar i kommunen, berättar Staffan Johnson, verksamhetschef för miljöverksamheten på kommunen.

Mätresultatet kommer att vara till nytta för den som vill använda den nya borsttvätten. Det krävs nämligen att den som tvättar sin båt kan uppvisa ett godkänt mätresultat eller visa att båten byggts efter 1995 för att få använda borsttvätten. Anledningen är att om båten under nyare färglager har gammal båtbottenfärg innehållande TBT, så riskerar det att spridas vid en borsttvätt i vatten. Båten får heller inte ha målats med bottenfärg som innehåller gifter under det senaste året.
Borsttvätten kan i övrigt användas av de flesta båtar med undantag för några extra breda eller ovanligt utformade skrovtyper. Att tvätta båtens botten är ett bra alternativ till bottenmålning.

- När skrovet borstas två till tre gånger per år försvinner påväxten och det behövs ingen bottenmålning. Hur ofta du behöver borsta skrovet beror på hur länge din båt ligger i vattnet under säsongen, säger Ingemar Gustafsson, projektledare på serviceförvaltningen.

Båttvätten finns på plats i Kalmar Gästhamn och kan börja användas från och med 9 juli. En tvätt kommer att kosta 250–800 kr beroende på båtens storlek. Det är Destination Kalmar/Kalmar Gästhamn som ansvarar för drift och service.

För mer information kontakta:

Ingemar Gustafsson, projektledare, serviceförvaltningen
ingemar.gustafsson_1@kalmar.se, 0480-45 05 32.

Stefan Johnson, Turistchef, Destination Kalmar
0480-41 77 10, stefan.johnson@kalmar.com

Läs mer om Kalmars båtbottentvätt på Destination Kalmars webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2021
Publicerad: 9 juli 2021