Överenskommelse mellan Kalmar FF och kommunen ska gynna hälsa och minska ojämlikhet

Spontanfotboll, skolgårdsaktiviteter, läxhjälp och högläsning är några ingredienser i den överenskommelse med Kalmar FF, som beslutades i dag. Överenskommelsen innebär ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, med start den 1 september.

- Det här blir ett värdefullt komplement till de aktiviteter kommunen ordnar själva. Genom att samverka med Kalmar FF, bidrar vi till att barn och unga får en bättre hälsa. Vi hoppas också se en minskad ojämlikhet och en god utbildning för alla, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Kalmar kommun kommer att ingå som en representant och ha en aktiv roll i styrgruppen för ”Kalmar FF med hjärtat”. Detta lokala samhällsengagemang, som Kalmar FF driver sedan ett par år tillbaka, har som mål att skapa ökad trygghet i samhället och att barn och unga ska få en bra start i livet.

Överenskommelsen gäller från den 1 september 2021 till och med 31 december 2022. Kalmar FF får sammanlagt 800 000 kronor för de insatser som ingår i överenskommelsen under avtalsperioden.

Nuvarande IOP-avtal med IFK Kalmar kommer att korrigeras för att ersättning och former för ersättningen är desamma som i överenskommelsen med Kalmar FF.

Publicerad: 18 maj 2021