Svartsjuka i centrum på Ung i Kalmar

Vecka 11 lägger fritidsgårdar, ungdomshus och fritidsfilialen i Kalmar kommun fullt fokus på den nationella kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, som uppmärksammar våld i ungas relationer.

Kalmar kommun arbetar på flera sätt med frågor som rör våld i nära relationer. Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt riktas till unga och ska leda till eftertanke och ökad kunskap hos målgruppen.

- Den här temaveckan är ett bra stöd för oss att arbeta med konkreta tips och stöd gällande möjligheter att hjälpa unga som lever med våld, säger Tina Ericsson, fritidsledare.

Alla verksamheter i Ung i Kalmar deltar i kampanjen, men på lite olika sätt. Många av aktiviteterna sker på sociala medier, för att nå ut till fler ungdomar än de som fysiskt besöker verksamheterna. Några exempel på aktiviteter som ska genomföras under veckan är:

  • quiz om schyssta relationer
  • klotterplank och tavlor som ungdomarna gör gemensamt
  • samtal med snackiskort
  • frågelådor där ungdomarna kan lämna anonyma frågor och som besvaras under veckan.

- Genom att arbeta med frågorna hoppas vi bidra till att förebygga våld och att erbjuda unga det stöd de behöver för att förändra sin situation. För att få bukt med mäns våld mot kvinnor behöver vi också arbeta förebyggande med nästa generation, säger Henrik Nilsson, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Fakta om kampanjen

Publicerad: 12 mars 2021