Träningsishallen stängs

Kalmar kommun har idag tagit beslut om att stänga träningsishallen med omedelbar verkan. Orsaken är att det finns risk för att takkonstruktionen inte är i fullgott skick.

- Vi har tagit beslutet för att inte riskera någons liv eller hälsa, varken medarbetare, konståkare eller hockeyspelare, säger Per-Ola Johansson, verksamhetsområdeschef för idrott och föreningsliv.

Vid en takinventering av träningsishallen som genomfördes helt nyligen och vars resultat meddelades i går kväll, noterades avvikelser i dess konstruktion. Efter dialog med entreprenören bedöms avvikelserna som tillräckligt allvarliga för att stänga anläggningen i väntan på en fördjupad undersökning.

Bakgrunden till inventeringen är det takras som inträffade på Tarfalahallens idrottshall i Kiruna den 7 mars 2020. Statens haverikommission kopplades in för att utreda raset och efter utredningen gick haverikommissionen ut med en rekommendation till samtliga byggnadsnämnder i landet om att undersöka huruvida liknande takkonstruktioner finns inom kommunens egna fastighetsbestånd. En sådan konstruktion återfanns i träningsishallen och en inventering över dess bärförmåga har genomförts.

- Det är alltså den inventeringen som vi nu har fått svar på och som ligger till grund för att vi stänger hallen. Rapporten visar att vi har fog för att göra en fördjupad undersökning och vi väljer att ta det säkra före det osäkra, berättar fastighetschef Gunilla Svensson.

Nästa steg är alltså att göra en fördjupad undersökning av träningshallens takkonstruktion. Det beräknas ta cirka en månad att få fram den 3D-modell som krävs för att göra bedömningen om konstruktionens funktion.

Stängningen påverkar såklart isföreningarna i kommunen, med en ny hall under byggnation är den aktuella hallen den enda med fullstor isyta i kommunen. En första kontakt med föreningarna är tagen.

- Vi måste i första hand lösa Kalmar HC:s återstående hemmamatch i morgon och därefter fortsätta vår dialog med båda föreningarna om hur vi ska göra med isarna under våren. Vi jobbar för att få till ett möte på fredag, berättar Per-Ola Johansson.

Publicerad: 10 mars 2021