Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Nya föreningsmiljoner fördelade

Idag tog kultur- och fritidsnämnden beslut om fördelningen av de extra fem miljoner kronor som tilldelats nämnden i ett riktat stöd till kommunens föreningsliv med anledning av Coronavirus covid-19.

Publicerad: 20 november 2020