Bevattningsprojekt: Hållbara bevattningssystem på Kalmar kommuns fotbollsplaner

Kultur- och fritidsförvaltningen har startat ett projekt med syftet att hitta miljömässigt hållbara lösningar till bevattningen av Kalmar kommuns fotbollsplaner.

Publicerad: 19 oktober 2020