Kultur- och idrottsstipendiater 2019

Bild

Sabina Ljusfolk mottog stipendier åt Linnea Roslund Erlandsson kulturstipendiat, Lovisa Karlsson idrottsstipendiat, Max Karlsson idrottsstipendiat och Åsa Hoang kulturstipendiat.

I samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december delade ordförande Marianne Dahlberg ut kultur- och idrottsstipendium om vardera 10 000 kronor.

Kalmar kommun delar årligen ut stipendier till sökande inom kultur- och idrottsverksamhet. Stipendium kan tilldelas person född eller bosatt i Kalmar eller med annan anknytning till Kalmar. Ansökan kan göras enskilt eller i grupp, även föreningar kan söka. Stipendier delas årligen ut för konstnärlig utveckling, stödja och uppmuntra verksamhet inom olika konstnärliga områden och för att utveckla idrottsprestationer eller sitt idrottsledarskap inom olika idrottsområden.

Utdelningen av 2019 års stipendiater skedde på Kalmar teater.

Kulturstipendium 2019 tilldelas:
10 000 kronor tilldelas Linnea Roslund Erlandsson, musiker, till sin fortsatta musikaliska resa som redan både lovordats och prisats.

10 000 kronor tilldelas Åsa Hoang, för möjlighet till fördjupning inom scenkonst och särskilt #metoo-rörelsen och jämställdhet inom scenkonst.

Idrottsstipendium 2019 tilldelas:
10 000 kronor tilldelas Lovisa Karlsson, friidrott, för att kunna fortsätta sin utveckling och satsning som redan nu gjort henne till bland annat nordisk juniormästarinna i mångkamp.

10 000 kronor tilldelas Max Karlsson, truppgymnastik, för stöd i satsningen att ta SM-guld för juniorer och slå sig in i seniorlandslaget. 

Publicerad: 16 december 2019