Kultur- och idrottsstipendiater 2018

Bild

I samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 december delade ordförande Marianne Dahlberg ut kultur- och idrottsstipendium om vardera 10 000 kronor.

Kalmar kommun delar årligen ut stipendier till sökande inom kultur- och idrottsverksamhet. Stipendium kan tilldelas person född eller bosatt i Kalmar eller med annan anknytning till Kalmar. Ansökan kan göras enskilt eller i grupp, även föreningar kan söka. Stipendier delas årligen ut för konstnärlig utveckling, stödja och uppmuntra verksamhet inom olika konstnärliga områden och för att utveckla idrottsprestationer eller sitt idrottsledarskap inom olika idrottsområden.

Under året har tjugoen ansökningar inkommit. Utdelningen av 2018 års stipendiater skedde på Kalmar teater.

Kulturstipendium 2018 tilldelas:
Felix Lönn, konstnär, för inköp av konstnärsmaterial och inramning för kommande utställning.

Ciddens Vänner - Anders Åslund och Jan-Ola Wikman, för att kunna tonsätta fler av Ciddens dikter och att göra en inspelning av dessa för att sedan ge ut en CD-skiva.

Idrottsstipendium 2018 tilldelas:
Linnea Thurfjell, för att kunna fortsätta utveckla sig som idrottsledare och parasportutvecklare i Kalmar, Linnea representerar FBC Kalmarsund, Calmif, Lindsdals IF och KFUM Basket.

Miranda Arvidsson, simmare, för att fortsätta utveckla sin förmåga och insatser inom sin sport, Miranda representerar Kalmar Simsällskap.

Publicerad: 14 december 2018