Simhopparen vid Stagneliusskolan

Bild

Simhopparen vid Stagneliusskolan har monteras ned för att kunna restaureras.   

Simhopparen är utförd av Carl Eldh 1933 och placerad vid Stagneliusskolan, den är gjuten i brons av Herman Bergmans Konstgjuteri. Nu har skulturen tagits ned för översyn och vi kommer att undersöka möjligheterna att renovera skulpturen. Vår ambition är att Simhopparen efter renovering kommer att placeras vid Stagneliusskolan igen.

Senast uppdaterad: 7 maj 2019
Publicerad: 8 maj 2018