Trygghet och beredskap

Här hittar du mer information om det säkerhetspolitiska läget, hur du kan förbereda dig och vad som är viktigt att tänka på.

Vanliga frågor och svar om trygghet och beredskap

VMA-signalen är ett utomhusvarningssystem, som ska varna dem som är utomhus i ett visst område.

Vi tar hand om våra omsorgstagare även under kris. Det gäller till exempel dig som har hemtjänst, äldreomsorg eller annan omsorg. Om du inte har hjälp genom kommunen är du själv ansvarig för att ta dig till ett skyddsrum.

Skyddsrum är fastighetsägarens ansvar. I de fall kommunen, eller något kommunalt bolag, är fastighetsägare, ska kartan stämma.

Det skulle kunna vara så att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett en fastighetsägare tillstånd att ändra skyddsrummets karaktär, men då borde det inte finnas med i kartan.

Fler sidor inom ukraina och läget i omvärlden

Det här gör Kalmar kommun

Kalmar kommun följer händelseutvecklingen och jobbar med flyktingmottagande och krisberedskap.

Information till dig som kommer från Ukraina

Den här informationen riktar sig till dig som flytt från Ukraina till Kalmar kommun.

Så här kan du hjälpa skyddsbehövande

Här samlar vi information om hur du kan hjälpa det Ukrainska folket och de som flytt från kriget.

Uppdateringar som rör Ukraina

Här får du en överblick över kommunens publicerade nyheter med anledning av händelserna i Ukraina.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022
Publicerad: 22 mars 2022