Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Så här kan du hjälpa skyddsbehövande

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Här är några saker du kan bidra med. Vi hänvisar dig som vill hjälpa till med till exempel boende direkt till de frivilligorganisationer som jobbar med att stötta skyddsbehövande.

Vanliga frågor och svar om hur du kan hjälpa flyktingar

Kalmar kommun har via Skolmottagningsenheten upparbetade rutiner att ta emot skyddsbehövande. Här befinner sig eleverna i upp till 8 veckor innan placering på ordinarie grundskola sker. Enheten har i dagsläget en grunddimensionering och plan har tagits fram över hur denna snabbt kan växlas upp om behovet ökar.

Befinner sig ukrainska barn i Kalmar (Sverige) med stöd av EU:s massflyktingsdirektiv och kan uppvisa för oss att de är registrerade på det sättet i Sverige, tar vi emot dem på samma sätt som vi tar emot skyddsbehövande från andra länder.

För grundskola börjar eleverna på Skolmottagningsenheten så fort som möjligt.

För förskola gäller som vanligt att barn placeras i kö och tas emot om vårdnadshavare studerar eller arbetar. Inom fyra månader efter inkommen anmälan ska barn erbjudas plats. Regler för allmän förskola gäller även ukrainska barn.

Om du vill hyra ut i andra hand så kontakta din hyresvärd för att kolla om det är tillåtet.

Att öppna ditt hem och ta emot skyddsbehövande är ett frivilligt, ideellt stöd för behövande som kommunen välkomnar, men inte ersätter ekonomiskt.

Fler sidor inom ukraina och läget i omvärlden

Det här gör Kalmar kommun

Kalmar kommun följer händelseutvecklingen och jobbar med flyktingmottagande och krisberedskap.

Information till dig som kommer från Ukraina

Den här informationen riktar sig till dig som flytt från Ukraina till Kalmar kommun.

Trygghet och beredskap

Här hittar du mer om det säkerhetspolitiska läget, hur du kan förbereda dig och vad som är viktigt att tänka på.

Uppdateringar som rör Ukraina

Här får du en överblick över kommunens publicerade nyheter med anledning av händelserna i Ukraina.

Senast uppdaterad: 30 maj 2023
Publicerad: 22 mars 2022