Information till dig som kommer från Ukraina

Den här informationen riktar sig till dig som flytt från Ukraina till Kalmar kommun. Vi följer utvecklingen i Ukraina noga och agerar utifrån myndigheters lägesbilder, råd och rekommendationer.

Vanliga frågor och svar

Fler sidor inom ukraina och läget i omvärlden

Det här gör Kalmar kommun

Kalmar kommun följer händelseutvecklingen och jobbar med flyktingmottagande och krisberedskap.

Så här kan du hjälpa skyddsbehövande

Här samlar vi information om hur du kan hjälpa det Ukrainska folket och de som flytt från kriget.

Trygghet och beredskap

Här hittar du mer om det säkerhetspolitiska läget, hur du kan förbereda dig och vad som är viktigt att tänka på.

Uppdateringar som rör Ukraina

Här får du en överblick över kommunens publicerade nyheter med anledning av händelserna i Ukraina.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022
Publicerad: 22 mars 2022