Det här gör Kalmar kommun

Svenska flaggor och ukrainsk flagga på Stortorget. Rådhuset i bakgrunden.

Kalmar kommun följer händelseutvecklingen. Vi har organiserat oss i en krisledningsstab som varje dag arbetar med omvärldsbevakning, kommunikation och praktiska frågor.

Vanliga frågor och svar om vad kommunen gör

Om kommunen har tillgång till interna nät och nätverk hemma, kan vi meddela alla elever och vårdnadshavare via de kanaler vi har och genom skolor/mentorer under skoltid.

Skulle det däremot vara så att alla nätverk ligger ner, får vi lösa detta muntligt under skoltid och skriftligt utanför skoltid. Det kan bli aktuellt med exempelvis brev, annonser och affischer.

Svensk lag säger att en kommun enligt ansvarsprincipen ska bedriva hemtjänst på samma sätt oavsett om det är fred, kris eller höjd beredskap.

Det kan innebära att du måste flyttas till en plats där det finns bättre förutsättningar för din vård och säkerhet. Detta kommer kommunen med största sannolikhet att göra om riksdagen fattar beslut om höjd beredskap.

Ja, sedan 28 februari har vi pausat vårt samarbete med den ryska vänorten. Beslutet togs av kommunfullmäktige.

Fler sidor inom ukraina och läget i omvärlden

Information till dig som kommer från Ukraina

Den här informationen riktar sig till dig som flytt från Ukraina till Kalmar kommun.

Så här kan du hjälpa skyddsbehövande

Här samlar vi information om hur du kan hjälpa det Ukrainska folket och de som flytt från kriget.

Trygghet och beredskap

Här hittar du mer om det säkerhetspolitiska läget, hur du kan förbereda dig och vad som är viktigt att tänka på.

Uppdateringar som rör Ukraina

Här får du en överblick över kommunens publicerade nyheter med anledning av händelserna i Ukraina.

Senast uppdaterad: 28 september 2022
Publicerad: 22 mars 2022