Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Bymiljöväg i Smedby

Hur upplevs den ombyggda delen av Smedbyvägen?

Fler sidor inom gator och vägar

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Senast uppdaterad: 12 mars 2020
Publicerad: 29 mars 2018