Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Bygdeväg/bymiljöväg i Smedby

Hur upplevs den ombyggda delen av Smedbyvägen?

Fler sidor inom gator och vägar

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bygdeväg Drag-Revsudden

Sträckan Drag-Revsudden på väg 592 kommer att bli en så kallad bygdeväg.

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

Samförläggning

Genom att planera våra arbeten tillsammans minskar vi störningar och håller kostnaderna nere.

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022
Publicerad: 29 mars 2018