Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Skyltar för inspiration till ökad cykling

Peppskylt - du är ju alldeles underbar

Nu har vi satt upp skyltar för att ge dig som cyklar lite extra pepp längs vägen.

Vi siktar på att öka det hållbara resandet från dagens omkring 40 procent till 60 procent år 2035. Mål om detta finns såväl i kommunens nya översiktsplan som verksamhetsplanen.

Hållbart resande är hälsofrämjande och miljövänligt men utnyttjar också ytan mycket bättre. Vi kan helt enkelt vara fler i Kalmar om vi inte alla väljer bilen.

För att peppa dig som väljer att cykla lite extra har vi nu placerat ut skyltar på nio platser längs våra huvudcykelstråk. Skyltarna, som finansierats av vatten- och miljönämnden, kommer att finnas på plats under två år.

Senast uppdaterad: 17 april 2023
Publicerad: 14 april 2023