Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Nu sopar vi bort vintersanden

Två blå sandsopningsbilar.

Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på våra gator, gång- och cykelvägar under vintern. Vårsopningen 2023 pågår vecka 11-20 med reservation för att förseningar kan uppstå.

Publicerad: 21 mars 2023