Permanent avstängd gångväg

Bild som visar var staket kommer att sättas upp vid den stängda gångvägen mellan Lindöskolan och Gröndalsvägen.

Här kommer staket att sättas upp mellan Lindöskolan och Gröndalsvägen.

För att öka trafiksäkerheten stänger vi av gångvägen mellan Lindöskolan och Gröndalsvägen.

Gång- och cykelbanan längs Gröndalsvägen är en viktig skolväg till Tallhagsskolan och en viktig koppling mellan Norra vägen och Ängöleden. Nu är den breddad till huvudcykelstandard med en uppdelande vit linje mellan gång- och cykelytan. För att öka trafiksäkerheten ytterligare avvecklar vi gångvägen mellan Lindöskolan och Gröndalsvägen.

Använd därför tunneln om du kommer från eller är på väg mot Lindöskolan och behöver passera den vältrafikerade Gröndalsvägen.

Om du ska till/från Arkitektgatan eller Norra koloniområdet ber vi dig att använda gång- och cykelväganslutningarna från öster eller att använda de två enkla passagerna över Gröndalsvägen markerade med svarta pollare och fasad kantsten. Vid en enkel passage har du inte företräde före bilarna. Tänk därför på att vara extra försiktig när du korsar vägen. Ett annat bra ställe att passera över Gröndalsvägen är i den trafiksignalreglerade korsningen vid Ängöleden.

Därför finns inga övergångsställen

Gröndalsvägen är en större väg med mycket trafik och inte minst kollektivtrafik. Vägen används även som prioriterad utryckningsväg för räddningstjänsten. Det är sammantaget därför inte lämpligt att bygga farthinder eller göra en kraftig avsmalning för att hastighetssäkra ett övergångsställe.

Övergångsställen utan hastighetssäkring riskerar att invagga gång- och cykeltrafikanter en falsk säkerhet. Därför har vi valt att göra så kallade enkla passager i stället liksom på många andra liknande ställen i kommunen och runt om i landet. De enkla passagerna är utmärkta med svarta pollare och fasad kantsten. Tänk på att det är biltrafiken som har företräde när du korsar gatan vid en enkel passage.

Andra åtgärder

Vi har sedan tidigare styrt bort tung trafik i genomfart, förutom bussar, från Gröndalsvägen. Detta genom skyltning.

Vi kommer nu se över och uppdatera skyltningen generellt längs sträckan och även komplettera med ytterligare vägmarkeringar när vädret åter tillåter.

Vi kommer även att se över och göra åtgärder på ytan mellan avspärrningarna för att tydliggöra att det inte är en gångväg. Staketen kommer därefter att plockas bort.

Kartbild över alternativa vägar.

Bilden visar alternativa vägar.

Publicerad: 9 december 2022