Uppdrag om enklare betalning vid parkering i Kalmar

Idag finns flera olika appar för betalning av fordonsparkering i centrala Kalmar, vilket beror på att olika fastighetsägare har valt olika tjänster för betalning.

Att betala via en installerad app på sin mobiltelefon kan underlätta mycket, men försvåra om det finns olika appar som gäller på olika parkeringsytor. Kommunens mobilitetsenhet får nu i uppdrag av samhällsbyggnadsnämndens ordförande att inleda samtal med relevanta fastighetsägare. Målet med samtalen är att det ska bli enklare att betala för de som parkerar sina fordon.

- Ur ett medborgarperspektiv är det inte bra att den som parkerar måste installera flera appar för att kunna betala parkering på olika platser i Kalmar. Syftet med uppdraget är att se om det finns möjlighet att komma överens om en gemensam parkeringsapp, som gäller i hela Kalmar eller att de appar som finns fungerar tillsammans så att den som parkerar bara behöver använda en app. Vi i kommunens styrande majoritet vill att det ska vara lätt att göra rätt, säger Peter Akinder (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Flera utmaningar att lösa

Som det ser ut i dagsläget har olika fastighetsägare olika tjänster kopplade till sina upphandlade betalningslösningar. En fastighetsägare beslutar dessutom på egen hand om avgift, betalningstjänst och vilken aktör som bevakar parkeringsytan. Utöver detta måste upphandlingsrelaterade frågor lösas.

- Det krävs alltså ett brett och konstruktivt samarbete mellan olika intressenter för att nå en bättre ordning för både boende och besökande. En helhetslösning måste vara positiv för alla, säger Peter Akinder.

- Dessutom ska man komma ihåg att antalet laddningsstationer för el- och hybridbilar kommer att öka under kommande år. För dessa lär det också finnas betalningslösningar i form av olika appar som är kopplade till betalningstjänster. När kommunen nu sitter i slutliga diskussioner med flera privata bolag som i större skala ska kunna etablera publika laddningsmöjligheter i centrala Kalmar är en viktig utgångspunkt att betalning ska ske genom kommunens betalningsapp Mobill, säger mobilitetschef Robert Dahlström.

Uppdraget genomförs parallellt med utvärderingen av den kommunala parkeringsreformen från år 2019. Denna utvärdering ska ske i nära samarbete med Kalmar City, fastighetsägare och näringsidkare. Syftet är att erbjuda hög tillgänglighet till en attraktiv stadskärna.

Publicerad: 10 augusti 2022