Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Fempunktsprogram förbättrar
parkeringsövervakningen

Parkeringsplatsen på Elevatorkajen i Kalmar.

Vid årsskiftet 2021/2022 övergick parkeringsövervakningen i Kalmar kommun från en upphandlad och extern leverantör till en kommunal enhet, Trygghets- och larmcentralen.

Precis som tidigare är fokus för övervakningen att vi ska se till att vi har god trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet i Kalmar kommun. Trafikreglerna finns för att se till att vi uppnår detta men det är också viktigt att se till att reglerna följs.

Vid en genomgång av antal utfärdade parkeringsanmärkningar under våren är antalet inte särskilt annorlunda än det varit vid samma tidpunkt tidigare år. En del invånare har dock haft synpunkter på tjänsten och bemötandet från de kommunala parkeringsvakterna.

Vi tar detta på stort allvar och har därför tagit fram ett fempunktsprogram för att förtydliga parkeringsvärdarnas uppdrag.

Fempunktsprogram

1. Bedömning

Målet med parkeringsövervakningen har aldrig varit, är inte och kommer aldrig att bli att utfärda så många parkeringsanmärkningar som möjligt. Uppdraget handlar om att upprätthålla trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Syftet är att fordon som förhindrar detta omedelbart ska flyttas.

2. Arbetssätt

Vid kontakt med den som parkerat ska parkeringsvärdarna informera om de parkeringsregler som gäller och om det är möjligt föreslå alternativa parkeringsmöjligheter i närheten.

3. Bemötande

Parkeringsvärdarna ska vara serviceinriktade och trevliga mot allmänheten. Deras uppdrag handlar om att leverera en tjänst för allmänhetens bästa. De ska visa bilister och andra rätt, informera och hjälpa till.

4. Fordon

Parkeringsvärdar kommer i fortsättningen endast att använda personbilar som det står ”Kalmar kommun” och ”Parkeringsvärd” på, så att det tydligt framgår att parkeringsövervakning är deras uppdrag.

5. Parkeringsvärd

En målsättning är parkeringsvärdarna blir ett naturligt och välkomnande inslag i stadsbilden och att invånare söker dialog med värdarna om var tillgängliga parkeringsplatser kan tänkas finnas eller vilka regler som gäller på en viss plats.

Senast uppdaterad: 12 juli 2022
Publicerad: 21 juni 2022