Satsningar på cykelinfrastruktur 2021-2023

Gång- och cykelväg samt en busshållplats och en buss som försvinner bort längs gatan.

Kalmar kommuns satsning på att utveckla och förbättra gång- och cykelinfrastrukturen går vidare med en rad nya investeringsprojekt i befintligt bebyggda miljöer.

Publicerad: 20 september 2021