Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Resultat från medborgardialog i Smedby

I mars hölls dialoger i Smedby om hur utformningen av nya trafiklösningar för gång- cykel- och busstrafik ska se ut.

Senast uppdaterad: 6 april 2021
Publicerad: 1 april 2021