Resultat från medborgardialog i Smedby

I mars hölls dialoger i Smedby om hur utformningen av nya trafiklösningar för gång- cykel- och busstrafik ska se ut.

Senast uppdaterad: 6 april 2021
Publicerad: 1 april 2021