Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Medborgardialog om Ebbetorpsvägen, Krooks väg och Företagarevägen i Smedby

Översiktsbild över Smedby.

Vad tycker du om våra skisser? Välkommen till ett digitalt möte 9 eller 10 mars. Du kan även träffa oss utomhus 16 mars.

Plats för medborgardialog i Smedby 16 mars 2021.

Här kan du träffa oss 16 mars.

Ebbetorpsvägen i Smedby.

Ebbetorpsvägen.

Krooks väg östra

Krooks väg, östra.

Krooks väg, västra.

Krooks väg, västra.

Detaljplaner.

Detaljplaner i området.

Varmt välkommen hälsar,
Kalmar kommun

Publicerad: 5 mars 2021