För dig som cyklar på Bragegatan

Kartbild över bra väg att välja för vintercykling kring Bragegatan.

Cyklar du via Bragerondellen till och från länssjukhuset eller kanske vidare ned mot Stensö?

Välj då gärna det rödmarkerade, cykelvägvisade stråket så att du undviker den smala blandtrafikgatan Bragegatan. Då slipper du korsa över den hårt trafikerade Stensbergsvägen mitt på sträckan och du cyklar på separerat huvudcykelvägnät. Det blir aningen längre men skillnaden är bara 115 meter. Tack för att du cyklar även på vintern!

Publicerad: 12 februari 2021