Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Parkeringsförbud vid städdagar för väghållningen

P-förbudsskylt Esplanaden.

Att parkerade bilar står i vägen för väghållning som sopning, snöröjning och liknande gör att gatorna inte kan skötas på bästa sätt. För att se till att väghållningen kommer fram där det behövs har vi därför infört nya regler.

- Tidigare har vi haft tillfällig skyltning om att väghållningsarbete ska göras på gatan. I många fall står då bilar ändå kvar när det är dags att genomföra arbetena och det går inte att göra jobbet på det sätt vi önskar för att hålla gatorna i bra skick, berättar Anders Stridarv, trafiktekniker på Kalmar kommun.

Den nya lösningen innebär att fasta skyltar satts upp om att det råder parkeringsförbud på gatan en bestämd dag varje månad mellan klockan 7 och 9 på morgonen. För tillfället finns sådana skyltar uppsatta på försök på två platser i Kalmar. Den ena är vid allén på Esplanaden (mellan Norra vägen och Lorensbergsleden) och den andra på Slottsvägen (Slottsallén).

- Skyltarna visar tydligt för alla vilken dag det är förbjudet att parkera där. Fast skyltning innebär även att vi har möjlighet att flytta på de fordon som eventuellt står kvar när det är parkeringsförbud. Då kan vi vara säkra på att vi kan ta hand om de investeringar våra gator är på bästa sätt och att framkomligheten är god på såväl gång- och cykelvägar som gator, säger Anders.

Att stå kvar på en plats under parkeringsförbudet kan bli ganska kostsamt eftersom en felparkeringsanmärkning för att stå parkerad vid parkeringsförbud kostar 600 kr och avgiften för förflyttning, som betalas av bilens ägare, är 1500 kr.

- Vår förhoppning är förstås att alla som parkerar i dessa områden uppmärksammar och respekterar den nya skyltningen så att vi inte ska behöva flytta några bilar för att väghållarna ska kunna göra sitt viktiga jobb, avslutar Anders.

Publicerad: 5 januari 2021