Gå till vänster och cykla till höger

Cyklist på cykelbana.

Du vet väl att gående ska hålla till vänster och cyklister till höger på gång- och cykelbanor som inte är uppdelade i två delar?

På de sträckor där banan är uppdelad i två ska du förstås välja den del som stämmer med ditt färdsätt.

För att göra det tydligare vad som gäller beslutade regeringen 2018 att:
”Gående på en gemensam gång- och cykelbana om möjligt ska använda vänster sida i färdriktningen.”

Att alla gör likadant ökar framkomligheten och tryggheten i trafiken.

I de fall det blir möte måste förstås någon ibland flytta på sig. En cyklist som ska passera en mötande gångtrafikant behöver röra sig en bit in mot mitten eller kanske till och med över till vänstra sidan om cyklisten möter två som går i bredd och beroende på gång- och cykelbanans bredd. Kan inte detta enkelt göras på grund av gångtrafikant även på andra sidan och kanske även en mötande cyklist så har vi en situation som påminner om när två bilar ska mötas vid en avsmalning.

Det handlar här mycket om att söka ögonkontakt, samspela och använda sunt förnuft. Anpassa hastigheten så att den ena cyklisten kan passera gångtrafikanterna före den andra. Saktar du in i tid så behöver du inte påverka gångtrafikanten som du har på kollisionskurs framför dig. I sämsta fall behöver gångtrafikanten gå en kort sträcka utanför asfaltkanten om det nu alls är möjligt för det kan ju vara en husvägg eller ett räcke där.

Detta är helt enkelt en praktisk begränsning med gång- och cykelbanor som har gemensam yta, vilket är fallet för våra lokalcykelvägar och även en del av våra huvudcykelvägar. När vi idag bygger huvudcykelväg i mer trafikerade lägen så bygger vi generellt sett med tillräcklig bredd för att kunna lägga en uppdelande linje mellan gång- och cykeltrafikanter. Då behövs minst 4 meter för att det ska fungera bra vid en friliggande cykelbana och 4,8 meter om den ligger precis intill en väg. Är gång- och cykelbanan smalare och uppdelad så ökar risken att cyklister dels väljer att cykla även på gångytan och dels att cyklister som kör på cykelytan blir omkörda på fel sida, speciellt om de cyklar med vagn eller lastcykel.

Vi rekommenderar precis samma ordning även i motionsspår, även om det inte är lagstyrt hur man ska göra där.

Ta hand om dig och tack för att du cyklar!

Senast uppdaterad: 4 januari 2021
Publicerad: 17 december 2020