Nya regler för korttidsparkering

Nu förlängs tiden på de så kallade ärendeparkeringarna i röd parkeringszon från 30 minuter till 1 timme. Fortfarande gäller att p-skiva ska användas vid parkering i röd zon.

I samband med förändringen blir en del av platserna i den röda zonen istället klassade som gul zon, det vill säga tretimmarsparkering.

De platser som berörs är Larmgatan utanför gamla brandstationen, Västra Vallgatan vid gatuköket samt Ölandsgatan vid Floras kulle. På dessa platser gäller nu tre timmars parkering med avgift på vardagar utom dag före sön- och helgdag.

Publicerad: 17 november 2020