Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Glöm inte cykellyset!

Cyklist korsar Stensövägen.

Under vecka 43 arbetar polisen i Kalmar och på Öland med extra fokus på cyklar och belysning.

Publicerad: 19 oktober 2020