Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Glöm inte cykellyset!

Cyklist korsar Stensövägen.

Under vecka 43 arbetar polisen i Kalmar och på Öland med extra fokus på cyklar och belysning.

Publicerad: 19 oktober 2020