Dags att klippa häcken!

Många människor skadas varje år helt i onödan på grund av dålig sikt i trafiken. Det kan till exempel handla om häckar och annan växtlighet som skymmer sikten i korsningar och vid utfarter eller som döljer skyltar, vägmärken eller gatlysen.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020
Publicerad: 16 oktober 2020